• Blog
  • DANH-SACH-GPLX-HET-HAN-THANG-06-2014
Tìm kiếm bài viết:

Thông báo giấy phép lái xe hết hạn trong tháng 6 năm 2014

06/06/2014

Các anh/chị có danh sách trên vui lòng liên hệ Sở GTVT TP.HCM - Các điểm tiếp nhận để đổi gia hạn thời gian sử dụng
Hạng C : Danh sách 01 Danh sách 02 Danh sách 03 Danh sách 04 Danh sách 05 Danh sách 06 Danh sách 07 Danh sách 08 Danh sách 09 Danh sách 10 Hạng D : Danh sách 01 Danh sách 02 Danh sách 03 Danh sách 04 Hạng E : Danh sách

Xem chi tiết